ŚDM

alt

 

W zakrystii prowadzimy zapisy na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Koszt pakietu B1 - 310 zł + dojazd do Krakowa – cena przejazdu nie została jeszcze ustalona. Zapisy do końca marca.

 

28 lutego - po każdej Mszy św. zapisywanie intencji na nabożeństwo przygotowujące do ŚDM.

 

6 marca - po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo przygotowujące do ŚDM; następnie spotkanie z rodzinami przyjmującymi młodzież z zagranicy podczas etapu diecezjalnego (20.07 - 25.07).

 

Hymn ŚDM Kraków 2016

 
Wielki Post 2016

alt

 

Gorzkie Żale - niedziele Wielkiego Postu godz. 17.30.

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu: dla dzieci - godz. 17.00, dla dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00.

Zapraszamy.

 
Kazanie

Ks. Edward Walewander, KUL

 

Patron zobowiązuje

Kazanie wygłoszone 31 stycznia 2015 r. na Mszy św. w kościele p.w. św. Miłosierdzia Bożego w Lublinie z okazji dnia patrona Przedszkola św. Jana Bosko

 

I. Każdy człowiek ma swoje miejsce w planie Bożym. Nic więc dziwnego, że w nauczaniu Kościoła tak często się podkreśla, iż jako dzieci Boga jesteśmy szczególnie umiłowani przez Stwórcę. Potwierdzają to słowa wypowiedziane przez Niego do proroka Jeremiasza: „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat” (Jr 1, 5). To brzmi bardzo krzepiąco, zwłaszcza dla nas, ludzi często zagubionych w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości.

Bóg wzywa człowieka, którego powołuje, aby się nie lękał. Słyszeliśmy to dzisiaj wyraźnie. Wezwanie do odwagi pojawia się na kartach Pisma Świętego wiele razy; więcej niż jest dni w roku! Bóg daje siłę do przezwyciężenia wszelkich trudności. Prorok Jeremiasz, który przed swoim powołaniem doznawał nie jednej słabości, otrzymał od Boga zapewnienie: „Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną” (tamże, 2, 18). Twoi przeciwnicy „nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą” (tamże, 2, 19).

Bóg jest ze mną, dlatego nie lękam się. Autor Psalmu 118 stwierdza wyraźnie: „Cóż może mi zrobić człowiek. Bóg ze mną, mój wspomożyciel, ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów” (w. 6-7).

Człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Jest w stanie dokonać wiele, ponieważ jest z nim Bóg wszechmocny, który zawsze zwycięża. Ale czasem człowiekowi może się wydawać, że przegrywa.

II. Jak ma wyglądać życie człowieka, który jest z Boga? Odpowiedź daje św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Wielu z nas zna już tę wypowiedź apostoła na pamięć. Ale czy ją realizuje? Najważniejsza według św. Pawła jest miłość. Przypomnijmy sobie niektóre inne jego rady. Człowiek bez miłości jest jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Miłość jest cierpliwa, nie unosi się gniewem. Znosi wszystko, nigdy nie ustaje. Spośród trzech podstawowych wartości, takich jak wiara, nadzieja i miłość, największa jest miłość (por. 1 Kor 13, 4-13).

Wszelkie próby nawracania kogokolwiek pod przymusem lub skłaniania do jakichkolwiek praktyk, nawet najlepszych, są wbrew prawu boskiemu i nauce Chrystusa. To Boża łaska wiary odgrywa decydującą rolę w życiu człowieka. Dowodzi tego m.in. tekst Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę (por. Łk 4, 21-30). Jezus zostawił swoich przeciwników i „przeszedłszy pośród nich, oddalił się” z całym spokojem (tamże, 4, 30). Nie wymyślał im. Dał im czas do spokojnego namysłu.

III. W czasie dzisiejszej mszy św. modlimy się o błogosławieństwo Boże dla całej społeczności Przedszkola przy ul. Nałkowskich 107. Ma ono piękną nazwę: „Akademia Wesołych Przedszkolaków”. Msza św. sprawowana jest za dzieci i ich rodziców oraz za  cały zespół pracowników i przyjaciół tej placówki. Wszyscy tworzą zgrany i miły zespół ludzi zatroskanych o dobro swoich podopiecznych.

Przeżywamy więc teraz moment, jak Jezus za pośrednictwem kapłana ofiarowuje się Bogu Ojcu w sposób bezkrwawy pod postaciami chleba i wina. Ofiara mszalna jest odnowieniem ofiary krzyżowej Pana Jezusa.

Z Jezusem tworzymy jedną rodzinę: dzieci z naszego przedszkola, ich rodzice, dziadkowie, opiekunowie i tylu bliskich nam parafian oraz gości z innych środowisk. Stanowimy duchowy mur jedności i nie dajemy się podzielić. Według starej zasady pedagogicznej siła takiego muru polega na zaufaniu i ochranianiu siebie nawzajem. W jedności siła! To ważne słowo. To wypróbowana zasada, która prowadzi do sukcesu, do zwycięstwa. Zwłaszcza teraz, kiedy chce się nas podzielić i poróżnić.

IV. Podstawą duchową naszej rodziny społeczności związanej z przedszkolem jest Jezus. Tylko On daje nam pełną odpowiedź na najważniejsze pytania: Jak żyć? Jaki jest sens naszego działania? Co nas czeka po śmierci?

Człowiekiem, który już w młodym wieku znalazł odpowiedź na te pytania, był Jan Bosko, nasz patron. Żył w XIX stuleciu. Pochodził z rodziny ubogich włoskich rolników. Wcześnie stracił ojca, toteż jego wychowaniem zajmowała się jedynie pobożna matka. Jan musiał sam troszczyć się o zdobywanie funduszy na swoje kształcenie. Matka nie miała z czego płacić za jego naukę.

Mimo codziennej biedy Jan był zawsze bardzo wesoły, radosny. Założył nawet Towarzystwo Wesołości.

Imię Jan ma wymowną treść. Oznacza: Bóg jest łaskawy. Pan Bóg okazał się łaskawy w tym, co zdziałał w swym ziemskim życiu Jan Bosko; mimo licznych trudności, jakie przyszło mu na co dzień pokonywać. Myślą przewodnią w pracy wychowawczej tego wielkiego i radosnego świętego była zasada: wyprzedzać zagrożenia. Czyli nie pozwolić złu wzrastać, bo trudniej je potem pokonać. Raczej nie pozwalać, by się ono w ogóle pojawiało.

V. Modlimy się, by nasza dzisiejsza najświętsza ofiara dodała nam wszystkim siły do dalszej ofiarnej pracy na rzecz wychowania młodej generacji Polaków dla Boga i dla Polski. Prośmy, byśmy nikogo nigdy nie zrazili i nie zniechęcili.

Chrystus jest z nami. On nikogo nie zawiedzie. Może wszystko. A cóż możemy my, słabi ludzie? Powiedział „przyjdę i uzdrowię” chorego (Mt 8, 7). Dotrzymał słowa. Uzdrowił niejednego człowieka.

Trzeba nam coraz częściej zwracać się do Niego, coraz bardziej żyć Nim. Wprowadzać Go do naszych domów, miejsc pracy, do wszystkich naszych spotkań polityczno-społecznych. Tylko z Chrystusem pokonamy zagrożenia.

Nie wystarczy atak militarny w obronie wartości chrześcijańskich, nie wystarczą działania służb specjalnych ani uszczelnianie granic. Musi nastąpić proces odbudowy wewnętrznej nas wszystkich, całej Europy,  powrót do korzeni.

Mówimy o tym, ponieważ św. Jan Bosko to Włoch o szerokich horyzontach europejskich. Ratunkiem dla świata może być według niego  przede wszystkim zawrócenie z drogi bezrefleksyjnego uwielbienia ludzkiej samowoli, folgowania egoizmowi i konsumpcji, a zwrócenie się ku Bogu. Najpewniejszym bastionem obrony jest Kościół Chrystusowy. Nie wolno go osłabiać!

Ktoś może powiedzieć, że naszkicowany tu wzór życia jest daleki  od dzisiejszej rzeczywistości. Wcale nie ma racji. Wielu obecnych tu dziś osób potwierdza swoim postępowaniem, że realizuje wiernie model chrześcijańskiej rodziny. Posłużę się przykładem znanego sportowca Kamila Stocha, polskiego patrioty i dobrego chrześcijanina. Ciekawy wywiad przeprowadził z nim poczytny tygodnik „W Sieci”. Rozmowa opublikowana jest w numerze świątecznym z grudnia 2015 r.

Kamil Stoch, mistrz świata, nasz dwukrotny mistrz olimpijski w skokach narciarskich, został zapytany:

- „Masz poczucie, że współczesny świat odchodzi od tych wartości rodzinnych, które tak kultywujesz?”.

- Kamil Stoch odpowiedział: „Dużo rzeczy widzę. Jestem sportowcem, [...] ale nie jestem ślepy ani obojętny na to, co się dzieje wokół. Analizuję to, co się puszcza w telewizji, słucham radia, czasem zaglądam do Internetu. Łatwo się przekonać, jakimi wartościami kierują się teraz ludzie, zwłaszcza młodzi”.

- Przeraża cię to? - padło następne pytanie.

- „Dziwi przede wszystkim. Nie rozumiem, jak można tak łatwo zatracić pewne wartości, które powinny być fundamentem życia. Patrząc na to, w jakim kierunku to zmierza, jeszcze bardziej utwierdzam się w tym, że warto mieć takie przekonania, jakie mam, i ściśle się ich trzymać. Ja to wszystko, co najcenniejsze, wyniosłem z domu. Tak mnie wychowano”[1].

Tak mówił Kamil Stoch.

Teraz pytanie do wszystkich:

- Co Ty pielęgnujesz w życiu? Co o tym sądzisz?

 

 


[1] Życie poza skocznią. Z Kamilem Stochem, mistrzem świata, dwukrotnym mistrzem olimpijskim w skokach narciarskich, rozmawia Cezary Kowalski, „W Sieci” 2015, nr 50/51, s. 57-58.

 
Dane teleadresowe

 

Układ Mszy Świętych

Niedziela:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00*, 18.00

* Msza chrzcielna (w II i IV niedzielę)

Niedziela w czasie wakacji:

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Święta kościelne w dni

robocze:

7.00, 10.00,

16.30 (dla dzieci),18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Odpusty

1. Miłosierdzia Bożego - I-sza niedziela

po Wielkanocy

2. Matki Bożej Ostrobramskiej -

16 listopada

Kancelaria Parafialna:

czynna w dni powszednie

od 16.00 do 17.30

Tych, którzy nie mogą przyjść do kancelarii w godz. 16.00-17.30, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii rano, bezpośrednio po Mszy św., a więc ok. godz. 7.30.

Księża dyżurni:

Poniedziałek - Ks. Marek Sachadel

Wtorek - Ks. Proboszcz

Środa - Ks. Marek Romański

Czwartek - Ks. Mariusz Grzelak

Piątek - Ks. Mariusz Grzelak

Sobota - Ks. Marek Sachadel

Biblioteka

Czynna w I-szą niedzielę miesiąca w godz. 9.00-12.00

Dane teleadresowe:


ul. Nałkowskich 80b
20-470 Lublin
tel: 81 744 65 23


www.milosierdzie.org.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 

Na skróty

Dane teleadresowe

 

Układ Mszy Świętych

Niedziela:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00*, 18.00

* Msza chrzcielna (w II i IV niedzielę)

Niedziela w czasie wakacji:

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Święta kościelne w dni

robocze:

7.00, 10.00,

16.30 (dla dzieci),18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Odpusty

1. Miłosierdzia Bożego - I-sza niedziela

po Wielkanocy

2. Matki Bożej Ostrobramskiej -

16 listopada

Kancelaria Parafialna:

czynna w dni powszednie

od 16.00 do 17.30

Tych, którzy nie mogą przyjść do kancelarii w godz. 16.00-17.30, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii rano, bezpośrednio po Mszy św., a więc ok. godz. 7.30.

Księża dyżurni:

Poniedziałek - Ks. Marek Sachadel

Wtorek - Ks. Proboszcz

Środa - Ks. Marek Romański

Czwartek - Ks. Mariusz Grzelak

Piątek - Ks. Mariusz Grzelak

Sobota - Ks. Marek Sachadel

Biblioteka

Czynna w I-szą niedzielę miesiąca w godz. 9.00-12.00

Dane teleadresowe:


ul. Nałkowskich 80b
20-470 Lublin
tel: 81 744 65 23


www.milosierdzie.org.pl

milosierdzielublin@gmail.com