Kazane odpustowe

Ks. Edward Walewander, KUL

Matka Miłosierdzia

Kazanie wygłoszone 16 listopada 2014 r. na mszy św. w kościele p.w. św. Miłosierdzia Bożego w Lublinie z okazji odpustu parafialnego.

I. Dzisiaj w naszym kościele czcimy w sposób szczególny Matkę Bożą Miłosierdzia. Mamy przed oczyma łaskami słynący Jej obraz, zwany najczęściej Matką Boską Ostrobramską, ponieważ oryginał znajduje się w tzw. Ostrej Bramie w Wilnie.

Wpatrujemy się więc tutaj w łagodne, skupione oblicze Maryi, które nas, ludzi często niemających czasu dla siebie, czasu na refleksję, zastanowienie się, a przez to zagubionych - uspokaja. Dobrze nam być tu, w tej pięknej świątyni, przed Matką.

II. Myślimy i mówimy dziś o matce i o kobiecie w ogóle. Pytamy, jaka ona powinna być. Właściwą odpowiedź daje Księga Przysłów (Prz 31, 10-13, 19-20, 30-31). Niewiasta dobra i dzielna to więcej niż drogocenne perły - stwierdza natchniony autor tej księgi. Taka kobieta budzi zaufanie. Jest spokojna i zrównoważona w stosunku do wszystkich, nie tylko do domowników. Według Biblii jest pracowita. Pomaga ubogim. Odznacza się przede wszystkim głęboką religijnością. Inaczej mówiąc, jest pełna bojaźni wobec Boga. Dlatego Pisma Święte stwierdza lapidarnie: „Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana” (tamże 31, 30).

III. Ktoś może powie, że obraz takiej matki jest daleki od rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Wcale nie ma racji. Wiele obecnych tu dziś matek potwierdzają swoim życiem, że realizują wiernie model chrześcijańskiej kobiety. Posłużę się przykładem pracującej zawodowo znanej aktorki Dominiki Figurskiej, matki pięciorga dzieci. Ciekawy wywiad przeprowadził z nią poczytny tygodnik „W Sieci”. Rozmowa opublikowana jest w numerze z 5 października tego roku (2014).

Dominika Figurska, ciągle dobrze, wręcz młodo prezentująca się na scenie, wychowująca wraz z mężem pięcioro dzieci, powiedziała: „Dopiero wraz z trzecim dzieckiem pojawiły się [we mnie - E. W.] spokój, dojrzałość, wyciszenie. Wtedy zniknął lęk, a pozostała radość. I wtedy też, mimo że nie zrezygnowałam z aktorstwa, przestałam pracować na zbyt podkręconych obrotach. Zaczęłam się uczyć zachowania równowagi między wychowywaniem dzieci a pracą zawodową. [...] Czułam, że muszę tak żyć, bo w przeciwnym razie coś ważnego mi umknie. Dziś wiem, że nic nie muszę prócz tego, by kochać męża i dzieci. Najważniejsze jest to, by wychowanie dzieci mi nie umknęło. Ich dorastanie, dojrzewanie. Macierzyństwo jest teraz moją najważniejszą rolą. Mimo że wychowujemy piątkę dzieci, nie korzystamy już ze stałej pomocy opiekunki. Na zmianę zajmujemy się pociechami, dostosowując aktorski grafik do wymogów wielodzietnego życia”1.

Celowo zacytowałem nieco więcej z wypowiedzi znanej matki, która pokonała różne perypetie w swoim życiu. Zrobiłem tak, bo ona jest po prostu jedną z nas. Wyraża się językiem nam bliskim, nic nie upiększa. Jest zwyczajna, ale jednocześnie niezwyczajna. Warto dodać, że pani Dominika Figurska powiedziała jeszcze i te ważne słowa, iż razem z mężem twardo pilnują domowych zasad. Mimo zapracowania dbają o to, by mieć czas na wytchnienie, by cała rodzina spotkała się przy kolacji na wieczorną rozmowę i odpoczynek.

Publicznie przyznaje się pani do wiary w Boga. To też nie jest szczególnie popularne w pani środowisku” - stwierdziła redaktorka prowadząca wywiad.

Wiara to łaska, za którą jestem wdzięczna Panu Bogu - odpowiedziała na to pani Dominika. - Nie boję się o tym mówić. A w moim środowisku jest dużo osób wierzących, lecz nie wszyscy głośno o tym mówią”.

IV. A może powinniśmy o naszej wierze mówić. Mówić otwarcie i jasno. Trzeba się z tym śpieszyć, bo inaczej przeciwnicy Boga zepchną nas na margines. Zagłuszą nas. Narzucą nam swe błędne i krzywdzące człowieka zachowania i roszczenia. Nie potrzeba wam, bracia i siostry, wiele mówić o czasach i chwilach obecnych. „Sami bowiem wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy” - to nauka płynąca z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (5, 2). - „Nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. [...] Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi” (tamże 4-6).

V. W ramach komentarza trzeba powiedzieć tak: Świat niejednego zawodzi, ale Bóg i Kościół nikogo. Zatem całe swe życie urządzajmy jedynie według myśli Bożej. Odważyłem się dodać do tego jeszcze i to, czego nauczyły mnie moje doświadczenia i przeżyte lata.

Może takie wyznanie jest i Tobie potrzebne. Kiedy św. Paweł dowiedział się, że chrześcijanie w Galacji chwieją się w wierze i chcą [...] przejść do innej Ewangelii”, wyznał im z mocą, iż innej „Ewangelii nie ma” (Ga 1, 6). W swym Liście do Galatów, jak przystało na dobrego apostoła, dwa razy powtórzył słowa, by nikt ich nie przeoczył: „Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty” (tamże 1, 9). O aktualności tych słów nie trzeba wiele mówić. Przecież sami obserwujemy, że są tacy, którzy nawet Komunię Świętą przyjmują w świetle fleszy, a popierają ustawy niezgodne z nauką płynącą z Ewangelii!

VI. Wśród nas są zapewne osoby, do których trafia i moje słowo pisane. Czy jest czytane? Może odkładane z uwagą: Mamy jeszcze czas. Innym razem cię posłuchamy. A przecież „dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy” (1 Tes 5, 2). Wtedy będzie za późno. W życiu powinniśmy realizować przesłanie św. Tomasza à Kempis, który tak radził: „Pisz, czytaj, śpiewaj, wzdychaj, milcz, módl się, mężnie znoś przeciwności. Żywot wieczny wart tego wszystkiego i większych jeszcze bojów”2.

Są pośród nas tacy, którzy dobrze wykorzystali dane im przez Boga talenty. Jako duszpasterze obserwujemy z radością ich życie i działalność, nie tylko w naszym środowisku. Cieszymy się z ich osiągnięć. Wielu z nich odważnie demonstruje swą katolicką wiarę i polskie obyczaje, a ich dzieci idą zgodnie za rodzicami. Nie bez dumy mówię, że niektóre z nich są bardzo blisko i tego ołtarza.

Nie możesz ukrywać danych Ci przez Boga talentów. Masz je przy Bożej pomocy pomnażać. Są tutaj budowniczowie domów. Wiele osób, nie tylko matek, zdobyło różne tytuły naukowe. Piszą i radzą innym, jak należy coraz mądrzej żyć po chrześcijańsku.

Oby nie było pośród nas ludzi „złych i gnuśnych”, o jakich wspomina Ewangelia (Mt 25, 26). Oni swoim słowem i życiem wprowadzają niezgodę i konflikty. Chrystus wyraźnie nazwał tych, którzy nie pomnażają danego im dobra duchowego i materialnego, „sługami nieużytecznymi” (tamże 25, 30). Kazał ich wyrzucić na zewnątrz w ciemności, „tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (tamże 25, 30). To wszystko są słowa przypomniane nam dzisiaj przez Kościół, który jest naszą dobrą matką. Matka kocha, ale jednocześnie wymaga. Mówi jasno i prosto, tak by każdy zrozumiał jej przesłanie dla nas tutaj i teraz.

VII. Dobra matka, wychowanie, przygotowanie na spotkanie z Bogiem, bo nie wiemy, kiedy Pan nadejdzie, oraz dane nam przez Stwórcę talenty to treść naszego spotkania przed obrazem Matki Miłosierdzia. Widocznie Ona bardzo nas kocha, skoro daje nam taką szansę na pogłębienie naszego życia duchowego.

Skorzystamy z tej możliwości? Pozostańmy z tym pytaniem.

Amen!

1 Najpiękniejsze, co daliśmy dzieciom, to liczne rodzeństwo. Z aktorką Dominiką Figurską rozmawia Dorota Łosiewicz, „W Sieci” 2014, nr 40, s. 5-6.

2 Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, cz. III, rozdz. 47, p. 2.

 
Pamiętaj w modlitwie o swoich zmarłych!

1 listopada Kościół obchodzi radosną Uroczystość Wszystkich Świętych.

W tym dniu czcimy tych wszystkich, którzy swoje życie przeżyli w łączności z Chrystusem, idąc Jego drogą i naśladując Go. Chodzi nie tylko o tych, którzy są powszechnie znani i otaczani kultem (np. św. Faustyna, św. o. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa z Lisieux, bł. Jan Paweł II i wielu innych), ale także o tych, którzy pozostają anonimowi.

Dzisiaj Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wszystkim pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. Oraz o naszym powołaniu do świętości.

Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,

2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",

3) dowolna modlitwa w intencji Ojca św.,

4) Spowiedź i Komunia św.,

5) Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego.

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

2 LISTOPADA WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH - DZIEŃ ZADUSZNY

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.


Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni.
W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte:
w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego.

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych

Wypominki to jedna z najbardziej popularnych form modlitwy błagalnej za zmarłych, której tradycja sięga X wieku. Rozróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne. Wierni na kartkach wypisują swoich zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych wraz z dobrowolna ofiarą.

Poszukując głębszego sensu wypominek warto cofnąć się o kilkanaście wieków do liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele. Podczas przygotowania darów ofiarnych, lub nawet w czasie modlitwy eucharystycznej odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno i trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Mówił: „Wspomnijmy błogosławionych apostołów i męczenników…”; następnie wyliczano imiona świętych (czasem sięgano aż do Starego Testamentu, nawet do Adama). Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Biskup mówił: „Podobnie wspomnijmy i dusze tych, którzy spoczywają: Hilarego, Atanazego, itd.”

Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców: „Teraz wpisz te imiona na niebiańskiej stronicy (…), abyśmy nie byli zawstydzeni w dzień, kiedy przyjdziesz ten świat osądzić. Amen.” Ta lista imion jest więc ziemskim odpowiednikiem oryginału, prowadzonego przez Boga w niebie - księgi życia (liber vitae). Wielu widzi w odczytywanych dyptykach wyjaśnienie znaczenia zwoju, jaki trzymały posągi zmarłych na rzymskich sarkofagach.

Jednak poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano przede wszystkim więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej (ekskomunika). Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię, co też miało swoją wymowę.

Z czasem, gdy zaczęto odprawiać msze wprost w intencji niektórych zmarłych (lub żywych), dyptyki zastąpiono wspomnieniami (mementa) nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi. W obecnej liturgii mementa, przetrwały np. w I-szej modlitwie eucharystycznej (Kanon Rzymski): przed konsekracją celebrans wylicza imiona bliskich żyjących, następnie wzywa świętych, a po przeistoczeniu wymienia imiona zmarłych, za których się modli i znowu wzywa świętych.

Usunięte ceremonie odczytywania długich list zmarłych przetrwały jednak, ale jakby na marginesie Mszy (np. na samym jej początku, jako intencje Mszy św., zwłaszcza tzw. sumy, lub przy ogłoszeniach dotyczących wspólnoty), albo przy innych obrzędach.

Dzisiejsze wypominki, są kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Podobnie jak one są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak
w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza święta.

Porządek Mszy świętych w dniach 1-2 Listopada oraz
modlitwy wspominkowej w naszej parafii znajduje się
w dziale ogłoszenia.

 

 
MB Latyczowska

alt

Nawiedzenie naszej Parafii przez cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej: 30.09. – 01.10.2014 r.

 

WTOREK – 30.09.2014 r.

 

  • godz. 17:30 – powitanie Matki Bożej

   • godz. 18:00 – Msza Św.

   • godz. 19:00 – 21:00 – modlitwa indywidualna Parafian

   • godz. 21:00 – Apel Jasnogórski

 

ŚRODA – 1.10.2014 r.

 

- godz. 6:30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

- godz. 7:00 – MSZA ŚWIĘTA

 

- godz. 8:00 – Różaniec - Tajemnice Radosna:

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Katedralnej – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. Św. Józefa

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Ostrobramskiej

   • K.Ż.R. p.w. Królowej Anielskiej

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Dobrej Rady

   • K.Ż.R. p.w. Św. Dominika

 

- godz. 9:00 – Różaniec - Tajemnice Światła:

   • K.Ż.R. p.w. Św. Anny – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Królowej Świata

   • K.Ż.R. p.w. Matki Kościoła

   • K.Ż.R. p.w. Św. Kingi

   • K.Ż.R. p.w. Bł. Matki Teresy z Kalkuty

   • K.Ż.R. p.w. Wspomożenia Wiernych

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Szkaplerznej

 

- godz. 10:00 – MSZA ŚWIĘTA

 

- godz. 11:00 - Różaniec - Tajemnice Bolesne:

   • K.Ż.R. p.w. Św. Stanisława bpa – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Opiekunki Ludzi

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Pocieszenia

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Zwycięskiej

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Nieustającej Pomocy

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Częstochowskiej

 

- godz. 12:00 - Różaniec -Tajemnice Chwalebne:

   • K.Ż.R. p.w. Św. Faustyny – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. Królowej Pokoju

   • K.Ż.R. p.w. Królowej Różańca Św.

   • K.Ż.R. p.w. Św. Maksymiliana

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Licheńskiej

   • K.Ż.R. p.w. Św. Rodziny

 

- godz. 13:00 - Różaniec Tajemnice Radosne:

   • K.Ż.R. p.w. Św. Jadwigi – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Róży Duchownej

   • K.Ż.R. p.w. Miłosierdzia Bożego

   • K.Ż.R. p.w. Wszystkich Świętych

   • K.Ż.R. p.w. Królowej Ognisk Rodzinnych

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Miłosierdzia

 

- godz. 14:00 - Różaniec Tajemnice Światła:

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Fatimskiej – prowadzenie różańca

   • K.Ż.R. p.w. Królowej Polski

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Niepokalanej

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Kodeńskiej

   • K.Ż.R. p.w. Św. Alberta

   • K.Ż.R. p.w. M. B. Bolesnej

 

- godz. 15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia:

- godz. 15:30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

- godz. 16:00 – MSZA ŚWIĘTA w intencji zbiorowej do Matki Bożej

- godz. 17:00 - pożegnanie obrazu Matki Bożej

 
Triduum 20014

alt

 

 

 

TRIDUUM PASCHALNE


WIELKI CZWARTEK

18:00 – MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ


PORZĄDEK ADORACJI


19:30 – Adoracja indywidualna w ciszy wszystkich chętnych

20:00 – Apostolat Maryjny i Legion Maryi

21:00 – KŻR Św. Stanisława, MB Nieustającej Pomocy, MB Opiekunki Ludzi

22:00 – KŻR Św. Józefa, MB Katedralnej, Matki Kościoła,

23:00 – KŻR MB Królowej Świata, MB Fatimskiej, Św. Brata Alberta,

24:00 – Adoracja wspólna prowadzona przez Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

02:00 – Adoracja wspólna prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

04:00 – Adoracja indywidualna młodzieży Oazowej i wszystkich chętnych


WIELKI PIĄTEK


06:00 – JUTRZNIA dla wszystkich chętnych

06:30 – KŻR MB Licheńskiej, Św. Anny, MB Królowej Anielskiej,

07:00 – KŻR MB Królowej Polski, MB Kodeńskiej, Św. Jadwigi

07:30 – KŻR MB Dobrej Rady, Św. Rodziny, MB Ostrobramskiej

08:00 – KŻR MB Niepokalanej, Królowej Różańca Świętego,

08:30 – KŻR MB Szkaplerznej, Św. Maksymiliana

09:00 – Klasy Siostry Maristelli

10:00 – Klasy Siostry Damaris

11:00 – Klasy Siostry Zenobii

12:00 – Klasy Ks. Marka Romańskiego

13:00 – Klasy Ks. Tomasza Ślusarczyka

10:00 – 13:00 Wartę przy ciemnicy pełnią HARCERKI

14:00 – KŻR MB Częstochowskiej, Św. Faustyny, MB Królowej Pokoju

14:30 – KŻR Św. Stanisława, MB Królowej Ognisk Rodzinnych, Św. Dominika,

15:00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (dla chętnych)

15:30 – KŻR MB Nieustającej Pomocy, Miłosierdzia Bożego, MB Róży Duchownej

16:00 – KŻR MB Opiekunki Ludzi, Św. Józefa,

16:30 – 18:00 – Adoracja tych, którzy nie mogą wziąć udziału w Drodze Krzyżowej


16:30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU


DROGA KRZYŻOWA – rozpoczęcie przy krzyżu na końcu osiedla

Po Liturgii Wielkopiątkowej pierwszy dzień nowenny

do Bożego Miłosierdzia przed odpustem


20:00 – Adoracja wspólna prowadzona przez uczniów GIMNAZJUM NR 3

21:00 – KŻR Niepokalanego Serca Maryi, MB Bolesnej, MB Zwycięskiej,

21:30 – KŻR MB Wspomożenia Wiernych, MB Miłosierdzia, MB Pocieszenia

22:00 – KŻR Wszystkich Świętych, Bł. Matki Teresy z Kalkuty, Św. Kingi,

22:30 – Adoracja wspólna prowadzona przez HARCERKI

24:00 – Adoracja wspólna prowadzona przez OAZĘ

02:00 – Adoracja indywidualna Rodziny Radia Maryja i wszystkich chętnych

04:00 – Adoracja indywidualna Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i chętnych

WIELKA SOBOTA


08:00 – 14:00 – Adorację przy Grobie Pańskim pełnią MINISTRANCI

14:00 – 16:00 – Wartę przy Grobie Pańskim pełnią HARCERKI


06:00 – JUTRZNIA dla wszystkich chętnych

06:30 – KŻR MB Ostrobramskiej, Św. Faustyny, MB Królowej Anielskiej,

07:00 – KŻR MB Niepokalanej, Świętej Rodziny, Św. Anny

07:30 – KŻR MB Królowej Różańca Św. MB Królowej Pokoju, MB Kodeńskiej,


ŚWIĘCENIE POKARMÓW WIELKANOCNYCH


800; 900; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400;


Przy Grobie Pańskim adoracja wszystkich obecnych w tym czasie w kościele.

14:30 - KŻR MB Królowej Polski, MB Dobrej Rady, MB Licheńskiej

15:00 - KŻR MB Częstochowskiej, Św. Jadwigi, MB Bolesnej,

15:30 - KŻR MB Katedralnej, Królowej Wszystkich Świętych, MB Pocieszenia

16:00 - KŻR Św. Maksymiliana, MB Miłosierdzia; MB Królowej Ognisk Rodzinnych,

16:30 - KŻR MB Matki Kościoła, Miłosierdzia Bożego,

17:00 - KŻR MB Róży Duchownej, Niepokalanego Serca Maryi,

17:30 - KŻR Św. Kingi, MB Szkaplerznej, Św. Brata Alberta

18:00 - KŻR MB Zwycięskiej, MB Fatimskiej, MB Królowej Świata,

18:30 - KŻR MB Wspomożenia Wiernych, Św. Dominika, Bł. Matki Teresy z Kalkuty


19:30 drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia przed odpustem


19:45 - LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ


(przynosimy świece z osłonami – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


5:30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu (adoracja w ciszy)


6:00 - PROCESJA I MSZA ŚWIĘTA REZUREKCYJNA


NASTĘPNE MSZE ŚW.: 900, 1030, 1200, 1800

 
Rekolekcje

alt

 

 

Program Rekolekcji – Wielki Post 2014

Parafia Miłosierdzia Bożego – Lublin


Niedziela – 6.04.2014 r.

Msze święte z nauką ogólną

7.30 ; 9.00 ; 10.30 ; 12.00 ; 18.00


po Mszy świętej o 18.00 – nauka stanowa dla kobiet


Poniedziałek – 7.04.2014 r.

8.00 - Msza święta dla Gimnazjum Nr 3

10.00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

16.00 - Msza święta dla Szkoły Podstawowej Nr 30 kl. I-VI

18.00 - Msza święta dla dorosłych

po Mszy świętej o 18.00nauka stanowa dla mężczyzn

20.00 - Msza święta dla młodzieży


Wtorek – 8.04.2014 r.

8.00 - Msza święta dla Gimnazjum Nr 3

10.00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

16.00 - Msza święta dla Szkoły Podstawowej Nr 30 kl. I-VI

18.00 - Msza święta dla dorosłych

20.00 - Msza święta dla młodzieży


Spowiedź : od godz. 7.40 do 11.00 i od godz. 15.30 do 20.30


Środa9.04.2014 r.

8.00 - Msza święta dla Gimnazjum Nr 3

10.00 - Msza święta z nauką dla dorosłych

Sakrament chorych

16.00 - Msza święta dla Szkoły Podstawowej Nr 30 kl. I-VI

18.00 - Msza święta dla dorosłych

20.00 - Msza święta dla młodzieży


Spowiedź : od g. 7.40 do 11.00 i od g. 15.30 do 20.30


Do chorych udamy się w środę 9 kwietnia od godz. 11.00

Należy ich zgłosić w zakrystii do wtorku.


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

niech skorzystają ze spowiedzi we wtorek.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

Na skróty

Dane teleadresowe

 

Układ Mszy Świętych

Niedziela:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00*, 18.00

* Msza chrzcielna (w II i IV niedzielę)

Niedziela w czasie wakacji:

8.00, 10.00, 12.00, 18.00

Święta kościelne w dni

robocze:

7.00, 10.00,

16.30 (dla dzieci),18.00

Dni powszednie:

7.00, 18.00

Odpusty

1. Miłosierdzia Bożego - I-sza niedziela

po Wielkanocy

2. Matki Bożej Ostrobramskiej -

16 listopada

Kancelaria Parafialna:

czynna w dni powszednie

od 16.00 do 17.30

Tych, którzy nie mogą przyjść do kancelarii w godz. 16.00-17.30, prosimy o zgłaszanie się w zakrystii rano, bezpośrednio po Mszy św., a więc ok. godz. 7.30.

Biblioteka

Czynna w I-szą niedzielę miesiąca w godz. 9.00-12.00

Dane teleadresowe:


ul. Nałkowskich 80b
20-470 Lublin
tel: 81 744 65 23


www.milosierdzie.org.pl